PENOBETÓN

NAJLEPŠÍ PODKLAD POD PODLAHOVÉ KÚRENIE,CEMENTOVÝ POTER A ANHYDRIT

PENOBETÓN

NAJLEPŠÍ PODKLAD POD PODLAHOVÉ KÚRENIE,CEMENTOVÝ POTER A ANHYDRIT

Na novostavbách alebo pri rekonštrukciách starších budov sa veľmi často stretávame s tým, že základová doska alebo nosná podlaha je krivá. Po podlahe sú poťahané potrubia na rozvody vody a chráničky na káble pre rozvody elektriky. Potom nasleduje pokládka podlahového polystyrénu, ktorý treba vyrezávať tak, aby sa ňom utopili všetky potrubia a rozvody. Navyše potrebujeme vyrovnať výškové rozdiely krivej základové dosky. Stojí to veľa času – hlavne vyrezávanie otvorov a kopu prebytočných obrezkov, ktoré už nevyužijete a izolácia podlahy sa zbytočne predraží. Vo väčšine prípadov sú doskové podlahové polystyrény nesprávne pripravené a prehýbajú sa. To všetko má vplyv na finálny cementový poter alebo anhydrit, ktorý môže prasknúť.

ABY SME PREDIŠLI TÝMTO PROBLÉMOM, PONÚKAME VÁM RIEŠENIE S NÁZVOM PENOBETÓN. JE TO NAJVHODNEJŠÍ MATERIÁL NA VAŠU STAVBU NAHRADZUJÚCI DOSKOVÝ POLYSTYRÉN ZA PRIJATEĽNÚ CENU.

Penobetón je ľahký tepelne izolačný a tvarovateľný betón , ktorý je možné vyrobiť priamo na stavbe, avšak penobetón si stavebník nemôže zhotoviť svojpomocne. Na výrobu potrebujete penový generátor, v ktorom sa z kvapalnej chemickej látky vyrobí technická pena, ktorá sa vmieša do cementového mlieka kde sa vytvoria uzavreté vzduchové póry a tým vzniká porézny ľahký betón. Tento Penobetón má navyše ešte samonivelačné schopnosti. Jeho použitie je najideálnejšie riešenie, pretože je úplne rovný, dostatočne pevný a pri následnej aplikácii finálneho cementového poteru alebo anhydritu nie je žiadna nadspotreba. 

Na novostavbách alebo pri rekonštrukciách starších budov sa veľmi často stretávame s tým, že základová doska alebo nosná podlaha je krivá. Po podlahe sú poťahané potrubia na rozvody vody a chráničky na káble pre rozvody elektriky. Potom nasleduje pokládka podlahového polystyrénu, ktorý treba vyrezávať tak, aby sa ňom utopili všetky potrubia a rozvody. Navyše potrebujeme vyrovnať výškové rozdiely krivej základové dosky. Stojí to veľa času – hlavne vyrezávanie otvorov a kopu prebytočných obrezkov, ktoré už nevyužijete a izolácia podlahy sa zbytočne predraží. Vo väčšine prípadov sú doskové podlahové polystyrény nesprávne pripravené a prehýbajú sa. To všetko má vplyv na finálny cementový poter alebo anhydrit, ktorý môže prasknúť.

ABY SME PREDIŠLI TÝMTO PROBLÉMOM, PONÚKAME VÁM RIEŠENIE S NÁZVOM PENOBETÓN. JE TO NAJVHODNEJŠÍ MATERIÁL NA VAŠU STAVBU NAHRADZUJÚCI DOSKOVÝ POLYSTYRÉN ZA PRIJATEĽNÚ CENU.

Penobetón je ľahký tepelne izolačný a tvarovateľný betón , ktorý je možné vyrobiť priamo na stavbe, avšak penobetón si stavebník nemôže zhotoviť svojpomocne. Na výrobu potrebujete penový generátor, v ktorom sa z kvapalnej chemickej látky vyrobí technická pena, ktorá sa vmieša do cementového mlieka kde sa vytvoria uzavreté vzduchové póry a tým vzniká porézny ľahký betón. Tento Penobetón má navyše ešte samonivelačné schopnosti. Jeho použitie je najideálnejšie riešenie, pretože je úplne rovný, dostatočne pevný a pri následnej aplikácii finálneho cementového poteru alebo anhydritu nie je žiadna nadspotreba. 

Zloženie:
– voda
– cement 32,5R
– technická pena
– plastyfikátor
– prímesi

Vlastnosti:
– pevnosť od 0,5 do 3 MPa
– objemová hmotnosť od 300 – 900 kg/m3
– tepelno-izolačná schopnosť
– požiarna odolnosť A1
– schopnosť samonivelácie
– odolná voči parazitom a plesniam
– ekologický výrobok

Technické parametre:
– minimálna hrúbka lokálne 20 mm
– minimálna hrúbka celoplošne 40 mm
– maximálna hrúbka celoplošne 400 mm
– aplikácia pri teplote nad + 5°C

λ = 0,020 – 0,023
λ = 0,024 – 0,027
λ = 0,028 – 0,031
λ = 0,032 – 0,036
λ = 0,037 – 0,040
λ = 0,041 – 0,045
λ = 0,046

THERMANO, IZOLITE
PANELY PIR
PUR, ISOVER MULTIMAX 30
XPS, PAROC ROS 30
EPS, ROCKWOOL MONOROCK PRO
TVRDÁ VLNA, KANUF CLASSIC 042
PÓROBETÓN

Zloženie:
– voda
– cement 32,5R
– technická pena
– plastyfikátor
– prímesi

Vlastnosti:
– pevnosť od 0,5 do 3 MPa
– objemová hmotnosť od 300 – 900 kg/m3
– tepelno-izolačná schopnosť
– požiarna odolnosť A1
– schopnosť samonivelácie
– odolná voči parazitom a plesniam
– ekologický výrobok

Technické parametre:
– minimálna hrúbka lokálne 20 mm
– minimálna hrúbka celoplošne 40 mm
– maximálna hrúbka celoplošne 400 mm
– aplikácia pri teplote nad + 5°C

λ = 0,020 – 0,023
λ = 0,024 – 0,027
λ = 0,028 – 0,031
λ = 0,032 – 0,036
λ = 0,037 – 0,040
λ = 0,041 – 0,045
λ = 0,046

THERMANO, IZOLITE
PANELY PIR
PUR, ISOVER MULTIMAX 30
XPS, PAROC ROS 30
EPS, ROCKWOOL MONOROCK PRO
TVRDÁ VLNA, KANUF CLASSIC 042
PÓROBETÓN

V neposlednom rade je potrebné uviesť, že všetky rozvody ťahané po podlahe (ak sa aplikuje penobetón ) sú zaliate tak, že nevznikajú žiadne teplotné mosty, ako tomu často býva nesprávnou pokládkou polystyrénových dosiek.

REALIZÁCIA

V neposlednom rade je potrebné uviesť, že všetky rozvody ťahané po podlahe (ak sa aplikuje penobetón ) sú zaliate tak, že nevznikajú žiadne teplotné mosty, ako tomu často býva nesprávnou pokládkou polystyrénových dosiek.

REALIZÁCIA

V prípade záujmu o cenovú ponuku na cementové potery
alebo využitie našich služieb, nás kontaktujte.